“RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE BISERICA VOVIDENIA, IAȘI” SMIS 117907

Anunțuri / comunicate Noiembrie 19, 2018

Proiectul ” RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE BISERICA VOVIDENIA, IAȘI”, SMIS 117907,  a  fost demarat la 26.11.2017 se va finaliza la 25.11.2021  si este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  si este implementat de către PAROHIA VOVIDENIA, IAȘI având o valoare totală de 4.604.344,85 lei, din care 4.512.257,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului ”Restaurare si consolidare Biserica Vovidenia, Iași”

Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Biserica Vovidenia din Iași prin protejarea și valorificarea durabilă a acestuia în scopul creșterii numărului anual mediu de vizitatori și dezvoltarea locală a municipiul Iași.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 1. Restaurarea monumentului istoric BISERICA "VOVIDENIA" IAȘI (LMI – IS-II- m-B-04092)  și redarea acestuia după restaurare circuitului turistic cultural-religios din municipiul Iași până la finalizarea implementării proiectului
 2. Creșterea cu 6% a numărului anual mediu de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu restaurat- Biserica Vovidenia Iasi la finalul implementării proiectului față de anul depunerii Cererii de Finanțare
 3. Realizarea de acțiuni de informare, promovare a monumentul de patrimoniu restaurat si digitizarea acestuia până la finalizarea implementării proiectului.

 

Rezultatele ce vor fi obținute ca urmare a realizării activităților propuse și a atingerii obiectivelor specifice și a celui general sunt:

 • 1 obiectiv de patrimoniu  din categoria B, restaurat, consolidat si redat circuitului turistic  din municipiul Iași,
 • 1 monument istoric digitizat și introdus  în rândul obiectivelor de patrimoniu restaurate din Regiunea de Nord-Est, Județul Iași, municipiul Iași

   

 • Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat de la 1432 inainte de restaurarea obietcivului la 1518 vizite/vizitatori la finalizarea proiectului de finanțare, respectiv o crestere cu 6% a numărului mediu anual de vizite.
 • 1 punct muzeal amenajat in incinta obiectivului Biserica Vovidenia
 • 1 campanie de informare si publicitate a proiectului realizată
 • 1 campanie de promovare a obiectivului de patrimoniu restaurat implementată.

Datele de contact ale beneficiarului: PAROHIA ”VOVIDENIA”- IAȘI, Str. Vovideniei nr. 5, municipiul Iași, cod poștal 700079, județul Iași

       TELEFON: 0740.312.451, E-MAIL: parohiavovidenia@yahoo.com

       Persoana de contact: PREOT ISAI MIHAI-DANIEL

 

LINK-URI UTILE:

www.fonduri-ue.ro, “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a Programului: facebook.com/inforegio.ro

http://www.adrnordest.ro/

http://www.inforegionordest.ro/

Investim in viitorul tau! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Citește alte articole despre: anunt